Menu serwisu
Aktualności
Konkursy
Statut Stowarzyszenia
Cele Stowarzyszenia
Członkowie
Zarząd Główny
Kontakt
Ciekawe strony
Poczta
Logowanie
Subskrypcja biuletynu
Wpisz swoje imię i adres e-mail

Nazwa

Email

Format HTML
Zapisz Wypisz
"Czy demokracja jest nam dana na zawsze?" - spotkanie z prof. Krzysztofem Zanussim

Uniwersytet WrocławskiDnia 10 czerwca w godz. 1200 - 1400 w Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się  spotkanie z prof. Krzysztofem Zanussim organizowane przez Katedrę Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundację Konrada Adenauera, Stowarzyszenie Promowania Myślenia Obywatelskiego.

Spotkanie jest częścią debaty popularnonaukowej

Czy demokracja jest nam dana na zawsze?

Projekt organizacji debaty popularnonaukowej "Czy demokracja jest nam dana na zawsze ?"

1. Termin: 10 czerwca 2013 r., godz. 12.00- 14.00.
2. Współorganizatorzy: Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja Konrada Adenauera, Stowarzyszenie Promowania Myślenia Obywatelskiego.
3. Adresaci projektu: studenci kierunku europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, uczniowie szkół średnich, nauczyciele, pracownicy naukowi, media
4. Charakterystyka merytoryczna projektu:

Celem projektu jest wskazanie uczniom i studentom dylematów związanych z praktycznymi aspektami funkcjonowania demokracji, zarówno na poziomie narodowym, jak i europejskim oraz jakie znaczenie posiada  demokratyczny system polityczny w warunkach zachodzących procesów integracji europejskiej.
Projekt w zamierzeniu organizatorów ma posiadać walor edukacyjny polegający na uświadomieniu młodym obywatelom, jakie szanse i możliwości stwarza dla nich demokratyczny system polityczny oraz jakie procesy polityczne, społeczne i ekonomiczne mogą zagrażać współczesnej demokracji. Inicjatywa wpisuję się w obchody Europejskiego Roku Obywateli.
W celu przybliżenia zagadnień dotyczących definiowania demokracji oraz jej różnych aspektów planowana jest debata z udziałem zaproszonych gości, zakończona dyskusją z publicznością.

Zagadnienia debaty:
1. Czy demokracja jest nam potrzebna w dobie społeczeństwa informacyjnego i konsumpcyjnego?
2. Demokracja - teoria czy rzeczywistość?
3. Co zagraża współczesnej demokracji ?
4. Ile wolności pozostało we współczesnej demokracji?
5. Wykluczenie jako wyzwanie współczesnej demokracji.

Uczestnicy debaty:
1. dr Aleksandra Gliszczyńska- Grabias, Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN,
2. ks. dr Zdzisław Jancewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
3. dr hab. Aldona Wiktorska- Świecka, Katedra Studiów Europejskich UWr.,
4. prof. Krzysztof Zanussi.

Moderator: dr Joanna Dyduch, Katedra Studiów Europejskich

 
   

Copyright STPMO, powered by Joomla and Designed by Siteground

26 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 5 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1508204378' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1508204378' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'Unknown' AND type = 0
6 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'Unknown' AND type = 0
7 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'Unknown' AND type = 1
8 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'Unknown' AND type = 1
9 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'com' AND type = 2
10 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'com' AND type = 2
11 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 5
12 SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access, s.id AS sec_id, cc.id as cat_id FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN jos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope = 'content' LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id = 65 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-10-17 03:54' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-10-17 03:54' ) AND a.access <= 0
13 UPDATE jos_content SET hits = ( hits + 1 ) WHERE id = '65'
14 SELECT hits FROM jos_core_log_items WHERE time_stamp = '2017-10-17' AND item_table = '#__content' AND item_id = 65
15 INSERT INTO jos_core_log_items VALUES ( '2017-10-17', '#__content', 65, 1 )
16 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE access <= 0 AND folder = 'content' ORDER BY ordering
17 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
18 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 5 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY ordering
19 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
20 SELECT COUNT( id ) FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1
21 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=1'
22 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=2'
23 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=3'
24 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=25'
25 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'Poczta' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
26 SELECT list_name, hidden, id from jos_newsletter_letters WHERE hidden = 0 ORDER BY id ASC