Menu serwisu
Aktualności
Konkursy
Statut Stowarzyszenia
Cele Stowarzyszenia
Członkowie
Zarząd Główny
Kontakt
Ciekawe strony
Poczta
Logowanie
Subskrypcja biuletynu
Wpisz swoje imię i adres e-mail

Nazwa

Email

Format HTML
Zapisz Wypisz
Spotkanie z prezesem Najwyższej Izby Kontroli

Godło Powiatu RawskiegoZapraszamy na spotkanie z Przesem Najwyższej Izby Kontroli

organizowane przez

Starostę Powiatu Rawskiego

 


 

STAROSTA RAWSKI
zaprasza na spotkanie
z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli
Panem Miroslawem Sekułą

w dniu 13 czerwca 2007 roku (środa) o godz. 11:00
w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolnosci 1, Sala konferencyjna

W czasie spotkania Pan Prezes przedstawi Państwu wykład nt.
"Uczciwość urzędnika w służbie dobra wspólnego".
Zaprezentowane zostaną również cele i działania Stowarzyszenia Promowania Myślenia Obywatelskiego.
Prelekcji dokona dr Piotr Solarz, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

Zaproszenie na spotkanie możecie Państwo pobrać klikając tutaj (plik PDF)

Aby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie swojego zgloszenia najpóźniej do dnia 6 czerwca 2007 roku:

 
   

Copyright STPMO, powered by Joomla and Designed by Siteground

27 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 5 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1508204737' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1508204737' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'Unknown' AND type = 0
6 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'Unknown' AND type = 0
7 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'Unknown' AND type = 1
8 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'Unknown' AND type = 1
9 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'com' AND type = 2
10 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'com' AND type = 2
11 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 5
12 SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access, s.id AS sec_id, cc.id as cat_id FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN jos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope = 'content' LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id = 39 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-10-17 04:00' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-10-17 04:00' ) AND a.access <= 0
13 UPDATE jos_content SET hits = ( hits + 1 ) WHERE id = '39'
14 SELECT hits FROM jos_core_log_items WHERE time_stamp = '2017-10-17' AND item_table = '#__content' AND item_id = 39
15 INSERT INTO jos_core_log_items VALUES ( '2017-10-17', '#__content', 39, 1 )
16 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE access <= 0 AND folder = 'content' ORDER BY ordering
17 SELECT params FROM jos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
18 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
19 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 5 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY ordering
20 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
21 SELECT COUNT( id ) FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1
22 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=1'
23 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=2'
24 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=3'
25 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=25'
26 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'Poczta' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
27 SELECT list_name, hidden, id from jos_newsletter_letters WHERE hidden = 0 ORDER BY id ASC