Menu serwisu
Aktualności
Konkursy
Statut Stowarzyszenia
Cele Stowarzyszenia
Członkowie
Zarząd Główny
Kontakt
Ciekawe strony
Poczta
Logowanie
Subskrypcja biuletynu
Wpisz swoje imię i adres e-mail

Nazwa

Email

Format HTML
Zapisz Wypisz
Międzynarodowa Konferencja Polska - Rosja

RONiKMiędzynarodowa konferencja / Международная конференция

POLSKA ROSJA – trudne sąsiedztwo?
Польшa - Poссия – сложноe соседство?

  

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury
Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP
Uniwersytet Warszawski

serdecznie zapraszają na:
 Międzynarodową konferencję / Международная конференция

POLSKA ROSJA – trudne sąsiedztwo?
Польшa - Poссия – сложноe соседство?

 z udziałem / участие принимают:


Ze strony Polski: 

 • Prof. Stefan Meller,
 • Prof. Krzysztof Zanussi
 • Прoф. Стефан Меллер
  Б. Полномочный Посол Республики Польша в РФ,
  б. Министр иностранных дел,
 • Прoф. Кшиштоф Занусси
  Режиссёр

Ze strony Rosji: 

 • Prof. dr hab. Narinskij Michail Matwiejewicz
  Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych 
  Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych
  (Uniwersytetu) MSZ Rosji
 • Malgin Artiem Wladimirowicz
  Asystent rektora Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (Uniwersytetu) MSZ Rosji
 • Прoф. Наринский Михаил Матвеевич
  Московский Государственный Институт Международных Отношений (Университет) МИД РФ,
 • Доцент Мальгин Артем Владимирович
  МГИМО (У) МИД России.

 W programie: / Программа конференции:

1130 Rozpoczęcie konferencji / нaчaлo конференции
  – sesja z udziałem w. w. gości poświęcona stosunkom Polska – Rosja / панельная дискуссия
1345 Zakończenie sesji / заключение панельнoй дискуссии
1450 Występy artystyczne
1430 Projekcja filmu „Gwiazda” (2002, reżyseria – N. Lebiediew)
1600 Zakończenie / заключение конференции
Konferencji towarzyszy wystawa fotograficzna Pani Grażyny Wiącek „Moskwa oczami Grażyny Wiącek”.
(holl Audytorium Maximum UW)
Oдновременнo приглашaем посмотреть выставку Grażyny Wiącek „Mосква глазами Grażyny Wiącek”.
(холл Audytorium Maximum UW)

Uniwersytet Warszawski, sala im.I Brudzińskiego
Pałac Kazimierzowski, parter, 9 marca 2007r.
Варшавский  Университет, зал им.  I. Brudzińskiego
Pałac Kazimierzowski, партep, 9 мартa 2007г.

 

Serdecznie zapraszamy

 
   

Copyright STPMO, powered by Joomla and Designed by Siteground

26 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 5 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1508204560' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1508204560' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'Unknown' AND type = 0
6 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'Unknown' AND type = 0
7 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'Unknown' AND type = 1
8 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'Unknown' AND type = 1
9 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'com' AND type = 2
10 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'com' AND type = 2
11 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 5
12 SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access, s.id AS sec_id, cc.id as cat_id FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN jos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope = 'content' LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id = 32 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-10-17 03:57' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-10-17 03:57' ) AND a.access <= 0
13 UPDATE jos_content SET hits = ( hits + 1 ) WHERE id = '32'
14 SELECT hits FROM jos_core_log_items WHERE time_stamp = '2017-10-17' AND item_table = '#__content' AND item_id = 32
15 INSERT INTO jos_core_log_items VALUES ( '2017-10-17', '#__content', 32, 1 )
16 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE access <= 0 AND folder = 'content' ORDER BY ordering
17 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
18 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 5 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY ordering
19 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
20 SELECT COUNT( id ) FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1
21 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=1'
22 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=2'
23 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=3'
24 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=25'
25 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'Poczta' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
26 SELECT list_name, hidden, id from jos_newsletter_letters WHERE hidden = 0 ORDER BY id ASC