STPMO


 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Media a polityka w Europie XX i XXI wieku

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie

Katedra Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie

Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy

17 listopada 2021, ul. Miła 2, Warszawa

Program

9.30-10.00 Rejestracja gości i uczestników

10.00-10.15 Otwarcie konferencji, dr Małgorzata Schneider, prof. WSZP

Przywitanie gości i uczestników, dr hab. Evelina Kristanova, prof. AEH; dr hab. Piotr Solarz, prof. WSZP

10.15-10.30 Prof. dr hab. Rafał Habielski (Uniwersytet Warszawski, Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie)

Prawo i wolność. Państwo wobec mediów w Polsce 1926-1939

10.30-10.45  Prof. dr hab. Krzysztof Zanussi (Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie)

Wpływ mediów na kulturę w ostatniej dekadzie we współczesnej Polsce

10.45-11.00 Dr hab. Sebastian Ligarski (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Szczecinie)

Czy jest sens badać prasę w PRL?

11.00-11.15 Dr hab. Evelina Kristanova, prof. AEH (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie)

Audycje religijne polskiej sekcji RWE (1952-1989). Wstęp do badań

11.15-11.30 Dr hab. Cecylia Kuta (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Działalność i rola Instytutu Wydawniczego PAX w kontekście politycznym lat 1949-1989

PRZERWA KAWOWA 11.30-11.45

11.45-12.00 Dr Kalin Kalinov (Sofia University “St. Kliment Ohridski”)

 Linking Corporate Social Responsibility and Organizational Strategy: Bulgarian Corporations during the COVID-19 Pandemic

12.00-12.15 Dr Bogomil Kalinov (Sofia University “St. Kliment Ohridski”)

Effective Methods to Resolve Aggressive Online Conflicts: Counter-speech or content removal?

12.15-12.30 Dr hab. Piotr Nowak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Strategie walki z totalitarną cenzurą w Polsce Ludowej 1944-1989

12.30-12.45 Dr Katarzyna Drąg (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Troska o kondycję i rolę polskiej prasy w ostatnich latach zaborów. W świetle działalności patriotycznej Związku Dziennikarzy Polskich

12.45-13.00 Dr Rafał Opulski (Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

Skuteczność propagandy politycznej w Polsce okresu stalinowskiego

13.00- 13.15 Dr Katarzyna Fost (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Język instrumentem walki politycznej we współczesnej Polsce

13.15-13.30 DYSKUSJA

13.30-14.00 Obiad

14.00-14.15 Red. Magdalena Sobkowiak

Transformacja mediów w ostatnim 20-leciu i ich wpływ na politykę

14.15-14.30 Red. Marek Szkolnikowski (TVP Sport)

Sport jako narzędzie budowania postaw społecznych i politycznych

14.30-14.45 Dr Renata Rybacka (Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie)

Siła mediacji w polityce jako element bezpieczeństwa, zaufania i pokoju

14.45-15.00 Dr Ewa Jakubiak (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)

Fake news jako zagrożenie w mediach

15.00-15.15 Hubert Kuberski (doktorant ISP PAN)

Casus „własowców”, Kałmuków i SS Galizien w Powstaniu Warszawskim. Potęga mitu (fake newsu) stworzonego przez prasę i publicystykę.

15.15-15.30 Dyskusja i zakończenie obrad